بگو تا ببینن: به نظر شما در بین گوشی هایی که به تازگی رونمایی شده اند کدام یک برای خریدن منطقی تر هستند