اهدا 15 هزار متر مربع زمین به تقویت زیرساختهای توریسم سلامت در یاسوج