ورود‌ هواپیماهای‌ جدید‌ به‌ کشور‌ چه‌ رازی ‌را فاش‌ کرد؟+عکس