محفل انس با قرآن با حضور قاریان ایرانی، مصری و اندونزی برگزار می‌شود