استخدام مهندس چند رشته و کارشناس حسابداری و HSE و MBA در یک شرکت تولیدی در تهران