15 خرداد، قرعه‌کشی مقدماتی فوتبال قهرمانی آسیا در رده پایه