سقوط خودروی سواری از ارتفاع در سیمون بولیوار/ 2 سرنشین محبوس شده بودند + عکس