قدومی: مقاومت باید در کرانه باختری هم فعال شود/ ابوشریف: غرب به دنبال تجزیه عراق، یمن و سودان است