گل سومم به استقلال را خیلی دوست دارم/ منصوريان بزرگ‌ترين نقطه قوت نفت است