ابلاغ ۲۰۶ میلیارد تومان تسهیلات سرمایه ای کشاورزی به خراسان‌جنوبی