ژاک رانسیر و پیتر آزبورن به ایران سفر می‌کنند/ سرسنگی کاندیداتوری مجلس را رد کرد