برخی صاحبان نکسوس 6 با مشکل قطعی شبکه و ریبوت ناگهانی مواجه شده‌اند