آیت الله علوی گرگانی: در دین اسلام کسی با رهبانیت به ...