کارگاه آموزشی ورزش صبحگاهی ویژه طلاب در لرستان برگزار می‌شود