ارکستر فیلارمونیک خانه هنرمندان، فتح خرمشهر را در کویت اجرا می‌کند/ کلنگ‌زنی مجتمع مسکونی هنرمندان