تاکید رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها بر ضرورت رعایت نرخ جدید سود توسط بانک‌ها