۱۶۷ روستای مراکز تابعه اصفهان از اینترنت پرسرعت بهره‌مند شدند