قطع جریان آب در زاینده‌رود، گرد و غبار در اصفهان را تشدید می‌کند