یک نماینده مجلس ششم: جریان احمدی‌نژاد جایگاهی در میان مردم کردستان ندارد