تذکر رئیس مجمع عمومی جامعه مدرسین به آل سعود درباره شیخ نمر