برانکو نام دو بازیکن دیگر را از لیست پرسپولیس خارج کرد