مولکول‌ موثر در بروز بیماری‌های دیابت و آلزایمر کشف شد