آمار/ بازیکنان رئال، کمترین پاس را به گرت بیل می دهند