قیمت‌های بازار آزاد چند ماده اولیه پلیمری پایین‌تر از بورس!