حملات چپ و راست به وزارت ورزش و جوانان/ اساسنامه بهانه است!