همبستگی هنری فلسطینی‌ها با مردم یمن و اعتراض به تجاوز آل‌سعود