افتتاح نخستین خط تولید لوازم آرایش ارگانیک در کشور