برگزاری ۶۰ محفل انس با قرآن با حضورقاریان بین المللی ایرانی، مصری و اندونزی