نخستین خط تولید لوازم آرایش ارگانیک در کشور افتتاح شد