قیمت نفت برنت به 66 دلار درهر بشکه نزدیک شد/چین نرخ بهره را کاهش داد