امضای تفاهمنامه شبکه مستند با بنیاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز/ حمایت بنیاد از تولید ۵۰ مستند