تاج: دربی ساعت 17 روز جمعه برگزار می‌شود/ لیگ دسته اول همان یک گروه می‌ماند