اتفاقات یمن نسل‌کشی و عرب کشی است/آل‌سعود ننگ ابدی را برای خود خریده است