بهترین اسلام‌شناسان و شیعه‌شناسان در خدمت اسرائیل هستند