رتبه 117 ایران در صادرات گل و گیاه و فعالیت 10 هزار تولید کننده در کشور