مرکز آمار بالاترین نرخ اجاره در تهران را ۳۰ میلیون و ۹۹۶ هزار تومان اعلام کرد