حادثه وحشتناک و دلخراش برای کارگر مشهدی + تصاویر (+16)