آيين بزرگداشت «خيام نيشابوري» در گرجستان برگزار مي‌شود