ذوالفقاری: عباسی درگیر مشکلات گذشته هم هست/ فکرمان را برای بازی جمعه گذاشته ایم