تیموریان: دوران قلعه‌نویی هنوز تمام نشده/ امیدوارم استقلال دربی80 را ببرد