ویروس تروریسم در حال سرایت به همه جهان است/ راه حل مشکلات داخلی کشورها حمله نظامی نیست