حمایت تمام عیار از نماینده ملی / دربی به همراه تمامی دیدارها جمعه برگزار می‌شود