برگزاری 60 محفل انس با قرآن با حضورقاریان ایرانی، مصری و اندونزی