افتتاح خط مستقیم کشتیرانی ایران و عمان تا 2 روز دیگر