باتری آلومینیوم یونی با شارژ سریع جایگزینی امنی برای باتری لیتیوم یونی