استخدام مهندس صنایع چوب و مهندس مکانیک در یک شرکت تولیدی فعال واقع در استان البرز