لزوم ثبت خاطرات رزمندگان زنجانی حاضر در عملیات بیت‌المقدس