سریال رمضانی شبکه دو، آخرین مراحل فنی را می‌گذراند