تادو: خوشحالم اما باید زودتر از این‌ها برای پرسپولیس گل می‌زدم / امیدوارم در دربی شانس بازی کردن داش