بیابان‌زدایی از مهمترین برنامه‌های امسال دهلران است